بیشتر از یک ماه

. اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی و خودت را وسط یک کوره دیدی نترس ... سعی کن از آن پخته خارج شوی چرا که سوختن را همه بلدند ... 🖊هاروکی موراکامی

جدیدترین نظرات