بیشتر از یک ماه

این روزا یا باید همش توضیح بدم عکسی که گرفتم برا فوتبال تو روسیه نیست تو تهرانه ،یا چتی که تو فضای مجازی با اسم منه،جعلیه .

جدیدترین نظرات