مجموعه پارس بوستان
 به عزیزانی که نتیجه بازیهای تیم ملی ایران را درست حدس بزنند به قید قرعه کارت هدیه خرید ۱ میلیون تومانی هدیه میدهد (برای هر بازی به ۶ نفر)
زمان پیش بینی تا قبل مسابقه
پیش بینی خود را از نتیجه بازی در پیج 
@parsboostan 
زیر پست مربوطه اعلام کنید
دوستان خود را تگ کنید
بیشتر از یک ماه

مجموعه پارس بوستان به عزیزانی که نتیجه بازیهای تیم ملی ایران را درست حدس بزنند به قید قرعه کارت هدیه خرید ۱ میلیون تومانی هدیه میدهد (برای هر بازی به ۶ نفر) زمان پیش بینی تا قبل مسابقه پیش بینی خود را از نتیجه بازی در پیج @parsboostan زیر پست مربوطه اعلام کنید دوستان خود را تگ کنید

جدیدترین نظرات