بیشتر از یک ماه

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست، زیبایی یک زن در چشمانش است، چشم هایش راه ورودی قلبش هستند،مکانی که عشق درآن جای دارد آدری هپبورن

جدیدترین نظرات