بیشتر از یک ماه

Classy is when a woman has everything to flaunt but chooses not to show it. كلاس داشتن يعنى يه زن همه چيز براى خودنمايى كردن داشته باشه اما انتخاب كنه كه نشون نده ✋👸

جدیدترین نظرات